Een second opinion komt niet op de tweede plaats

De collega’s van Energy Experts International kunnen u bij renovatie, nieuwbouw of procesaanpassing in de rol van technisch adviseur of projectleider voorzien van een second opinion. In deze blog sprekende voorbeelden hoe zij dit in eerdere situaties hebben aangepakt.

Een renovatie, nieuwbouw of procesaanpassing vraagt veelal kennis en kunde vanuit diverse disciplines verdeeld over meerdere uitvoerders, die gezamenlijk de werkzaamheden moeten verrichten. Een samenwerkingsorganisatie in een bouw- of projectteamverband zorgt ervoor dat we elkaar informeren en laten zien waar het werk van de één eindigt en waar de ander het dus moet oppakken. De projectleider bewaakt en coördineert dit proces.

Energy Experts International neemt vaak deel aan dergelijke samenwerkingsorganisaties zowel in de rol van technisch adviseur als in de rol van projectleider. Herhaaldelijk wordt geconstateerd dat het waardevol is aan het eind van de planvorming het project in zijn totaliteit nog eens te toetsen aan de eisen/wensen van de opdrachtgever.

Noem het een “second opinion”, waarbij de nadruk ligt op toetsen van het totale plan aan het wensen/eisenpakket met nadruk op de integratie van de diverse vakdisciplines. Maar ook in situaties waar energieverbruiken en -kosten verdeeld moeten worden tussen partijen, is een second opinion wenselijk om een breed draagvlak te krijgen.

Ter illustratie een aantal voorbeelden:

Tijdens het ontwerp van een nieuw gebouw is gestreefd een bepaalde EPC-waarde te realiseren. Bij het uitwerken van deze plannen is deze EPC-waarde verder niet meer getoetst.

Bepaalde koudemiddelen mogen met ingang van 1 januari 2015 niet meer worden toegepast. Het bedrijf heeft voor modificatie een offerte aangevraagd. Onze toets resulteerde in een gewijzigde aanpak, waarbij energiebesparing in de koelinstallatie werd gecombineerd met de wijziging van de installatie. Tevens werden de fiscale besparingsmogelijkheden aangegeven.

Een instelling heeft een aanbieding van een Energy Service Company (ESCO). Deze ESCO realiseert en financiert de vervanging van de gehele verwarmings- en warmtapwaterinstallatie. Het bestuur van de instelling wil graag een technisch inhoudelijk en juridische toets van het contract.

Een provincie overweegt een bepaalde energiebesparingstechniek financieel te ondersteunen om daarmee aan een deel van het energiebesparingsbeleid te voldoen. De politiek wil graag een technisch en financiële controle van deze maatregel door een extern onafhankelijke.

Een drukkerij moest een naverbrandingsinstallatie installeren om de oplosmiddelen uit de afgezogen lucht van een aantal drukmachines te verwijderen en heeft diverse offertes aangevraagd. Het onderling vergelijken is erg moeilijk vanwege technische- en prijsverschillen. Het bedrijf wil graag ondersteuning bij het nemen van een beslissing.

Een gezondheidsinstelling, gevestigd in één gebouw heeft haar organisatie gesplitst en wil ook de energiekosten verdelen. Het is niet mogelijk om overal tussenmeters te plaatsen. Naast een eerlijke verdeling van gas, elektriciteit, warm- en koud water, moest ook de vraag over het wel of niet in rekening brengen van de energiebelasting worden beantwoord.

De energiekostenverdeling tussen winkeliers in een winkelcentrum gaf aanleiding tot vragen over de wijze waarop de verdeling van verbruik en kosten wordt gemaakt.
Een second opinion leverde naast een besparing ook duidelijkheid voor alle betrokkenen.

Samengevat kan EEI voor u de volgende second opinion toetsen uitvoeren:

• Toetsen/berekenen van de EPC-waarde (Energie Prestatie Coëfficiënt);

• Berekenen van Total Costs of Ownership;

• Beoordelen van offertes;

• Berekenen van energieverbruiken en –kosten;

• Berekenen van de CO2 footprint;

• Aangeven van subsidiemogelijkheden;

• Toetsen aan Programma van Eisen;

• Toetsen aan certificeringseisen.

Planning
Afhankelijk van wensen en omvang van de opdracht is de responstijd één week.

Kosten
Afhankelijk van de opdracht; al vanaf € 500 exclusief BTW.

Rapportage
Schriftelijk / digitaal / PDF