Bent u klaar voor een 100% duurzame overheid?

In totaal kopen de Nederlandse overheden lokaal, provinciaal en landelijk meer dan 60 miljard euro in aan goederen en diensten. Ondanks de stappen die al worden gezet, gebeurt dit slecht gedeeltelijk “duurzaam”. Afgelopen week tekenden 62 vertegenwoordigers van allerlei overheidsorganisaties op uitnodiging van staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Hiermee verplichten zij zich om veel scherpere eisen te stellen voor hun inkoop van goederen en diensten. Deze eisen hebben onder andere betrekking op de onderwerpen milieu en arbeidsomstandigheden.

Maatschappelijk verantwoord inkopen betekent voor het Rijk onder meer dat strengere milieueisen gelden bij de inkoop van producten of diensten. Daarnaast gebruikt het Rijk het inkoopbeleid bijvoorbeeld om gehandicapten en langdurig werklozen aan een baan te helpen. Ook bevordert dit beleid innovaties en biedt het meer kansen aan MKB-bedrijven en zzp’ers. Daarmee draagt de rijksinkoop bij aan de duurzaamheidsdoelen van het kabinet en de duurzaamheid van de rijksbedrijfsvoering. Uiterlijk in de zomer van 2017 moeten de ondertekenaars met actieplannen laten zien welke inkoopcriteria zij gaan hanteren en hoe zij toetsen of de geleverde diensten en goederen ook duurzaam zijn.

De afspraken volgen op een periode van veel kritiek vanuit bedrijfsleven en NGO’s; men vond het inkoopbeleid van de overheid niet ver genoeg gaan. Toch is ook in deze sector nog een flinke sprong te maken. Dit is ook opgevangen door de internationale normeringsorganisatie ISO. Zij ontwikkelt dan ook een nieuw, duidelijk raamwerk met gemeenschappelijke richtlijnen voor inkoop van goederen en diensten. Volgens planning wordt de ISO 20400 richtlijn begin 2017 gepubliceerd. Op de website van ISO is de inhoudsopgave al te downloaden, helaas staan hier nog weinig nieuwe ontwikkelingen in.

De ISO 20400 bevat handvaten voor het toepassen van milieuaspecten en maatschappelijke thema’s bij het inkoopproces. In de huidige handelsgedreven wereld is deze norm geen overbodige luxe. Partijen als Rijkswaterstaat en de NS hebben al eerder zelf de CO2-Prestatieladder ontwikkeld om een deel van de vraag (namelijk energie) te vergroenen. Maar aan bredere zaken als social return, arbeidsrechten en vitaliteit wordt vaak minder aandacht besteed. Hier wordt nu wel invulling aan gegeven met de nieuwe ISO 20400.

Het getekende manifest van de Rijksoverheid is een volgende fase naar volledig duurzaam inkopen. Deze fase volgt onder andere op de initiatieven als het Energieakkoord en het grondstoffenakkoord. De eerste stap is gezet. Nu bent u aan de beurt!

Heeft u ondersteuning nodig om u bedrijf 100% Duurzaam inkoop-proof te maken? Wij helpen u graag! Neem contact met ons op bijvoorbeeld via ons contactformulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *