De CO2 footprint van Mvopunt en EEI

In  deze blog beschreven wij hoe een CO2 footprint op organisatieniveau kan worden opgesteld. Voor Mvopunt en Energy Experts International (één organisatie) stellen wij jaarlijks onze CO2 footprint vast om inzicht te krijgen in onze CO2 emissie. In deze blog beschrijf ik hoe wij dit jaarlijks doen.

Monitoren
Maandelijks monitoren wij de volgende verbruiken:

–          Energie (gas en elektriciteit);
–          Woon-werk verkeer en zakelijk verkeer;
–          Afval;I CO2 footprint
–          Papier;
–          Water.

Van verbruik naar CO2 equivalent
Eenmaal per jaar worden deze verbruiken in onze CO2 calculator ingevoerd. Elk verbruik (kWh, liter water, kg verwerkt afval, etc.) heeft een eigen CO2 equivalent. In de calculator worden de verbruiken omgerekend naar CO2 uitstoot. Op deze wijze wordt de CO2 footprint verkregen conform de ISO 14064. Afhankelijk van uw eigen organisatie kunnen er ook andere componenten een rol spelen, zoals het koudemiddelverbruik in koel/vriesinstallaties). De CO2 footprint van onze organisatie is hiernaast weergegeven. Voor de periode september 2012 t/m augustus 2013 bedraagt onze CO2 footprint ruim 17 ton CO2 (de inkoop van groene energie is hierin al meegenomen).

Compenseren van CO2
De CO2-emissie ten gevolge van het energiegebruik compenseren we door dit volledig “groen” in te kopen In de tweede CO2 footprint (zie hiernaast) is de inkoop van groene energie meegenomen, zodat onze grootste CO2 component overblijft, dit is voor ons mobiliteit.II CO2 footprint

De derde CO2 footprint is onze CO2 footprint na alle compensaties, deze staat gelijk aan 0. Ondanks onze besparingsmaatregelen blijft er nog altijd CO2 uitstoot over. In ons geval is dit met name mobiliteit. Dit compenseren wij jaarlijks door de aanschaf van carbon credits van FairClimateFund. Carbon credits zijn eenheden van koolstof emissies die aangekocht kunnen worden. Een credit geeft de eigenaar het recht om één ton CO2 uit te stoten. Wij kopen carbon credits die worden behaald met het Basa Magogo project in Zuid-Afrika. In dit trainingsproject leren bewoners van Townships een andere manier om kolen aan te steken. Het resultaat is een zuinigere en schonere verbranding waardoor de uitstoot van CO2 en negatieve gezondheidseffecten verminderen. De CO2 die met dit project wordt bespaard, wordt door een onafhankelijke organisatie vastgesteld en omgezet in carbon credits.

Deze CO2 besparende (ontwikkelings)projecten stellen ons in staat de CO2 uitstoot, die wij op dit moment niet eenvoudig kunnen reduceren, kunnen compenseren. Kijk op de website van FairClimateFund voor meer informatie over hun projecten: www.fairclimatefund.nlIII CO2 footprint

Beoordelen van CO2 footprint en toetsen aan MVO-beleid
Ons MVO-beleid ten aanzien van CO2 is het verkleinen van onze CO2 footprint met jaarlijks 5% ten opzichte van het voorgaande jaar. De volgende maatregelen hebben wij de voorgaande jaren al genomen om onze CO2 te reduceren: het groen inkopen van elektriciteit en gas (gas wordt gedeeltelijk groen geproduceerd en voor het overige gecompenseerd door de energieleverancier), minder papiergebruik door digitalisering, stimuleren van fietsgebruik (woon-werkverkeer) en de aanschaf van zuinige auto’s. Daarnaast is dit jaar LED verlichting geplaatst en zijn wij begonnen met het registreren van onze fietskilometers.

Voor de komende jaren staat het verder verduurzamen van ons inkoopbeleid op de agenda. Hierbij denken we met name aan onze ICT voorziening en mobiliteit.

One thought on “De CO2 footprint van Mvopunt en EEI

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *