Deelnemers MJA opgelet: laatste plekken voor Gebruikersgroep Nieuwe Technieken

  • Doet uw bedrijf mee aan de Meerjarenafspraken Energie (MJA?)Gloeilamp
  • Is uw bedrijf actief in de rubber en kunststofsector?
  • En, bent u benieuwd welke nieuwe technieken voor uw bedrijf energiebesparing opleveren?

Neem dan kosteloos deel aan de Gebruikersgroep Nieuwe Technieken.

 

Gebruikersgroep Nieuwe Technieken

In januari 2015 gaat deze Gebruikersgroep van start. Gebruikersgroepen zijn groepen MJA deelnemers – bedrijven die zich gecommitteerd hebben aan Meerjarenafspraken Energie – die onder leiding van een expert met een bepaald project aan de slag gaan en elkaar hierin ondersteunen.

Met de achterliggende gedachte dat met name in de rubber en kunststof sector steeds meer nieuwe innovatieve technieken beschikbaar zijn die energiebesparing tot gevolg hebben, is de Gebruikersgroep ‘Nieuwe Technieken’ samengesteld.

Waarom deze gebruikersgroep?

Veelal is het onduidelijk of een nieuwe techniek ook het gewenste effect heeft op het gebied van energiebesparing en toepasbaarheid en wordt hier (terecht) terughoudend op gereageerd.

De Gebruikersgroep Nieuwe Technieken biedt de gelegenheid om onder begeleiding van experts beschikbare nieuwe technieken op het gebied van energiebesparing te toetsen op kwaliteit, functionaliteit en Total Cost of Ownership. Het onderzoeken van nieuwe innovatie technieken past ook perfect binnen de MVO gedachte dat bedrijven zelf de touwtjes in handen kunnen nemen om voorop te lopen bij energiebesparing.

Hoe ziet deelname eruit?

De Gebruikersgroep bestaat uit een aantal workshops met 5 tot 10 deelnemende bedrijven en wordt begeleid door Energy Experts International. Polymer Science Park, het innovatiecentrum voor toegepaste kunststoftechnologie, zullen daarnaast onderdelen van de workshops verzorgen. Deze aanpak waarin techniek, organisatie en individuele aspecten centraal staan, heeft in het verleden tot veel succesvolle resultaten geleid. Het is niet noodzakelijk dat al een nieuwe techniek wordt aangedragen. Juist gedurende de workshops worden nieuwe technieken gepresenteerd.

Het traject stelt de deelnemers in staat de meest doeltreffende nieuwe techniek te vinden die past binnen de bedrijfsvoering, deze te analyseren en te toetsen aan kwaliteit, functionaliteit en total cost of ownership. Deelnemers worden begeleid bij het opstellen van een uitvoeringsplan en het uitvoeren van een pilot met de nieuwe techniek. Besparingen van 1 tot 10% op het gas- en elektriciteitsgebruik van de deelnemende bedrijven is een reële aanname.

Aanmelden voor deze Gebruikersgroep

Gebruikersgroepen worden gefinancierd vanuit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deelname is derhalve kosteloos. Van deelnemers wordt een actieve inzet gevraagd. De Gebruikersgroep start in 2015. Aanmelden voor deelname is alleen deze week, tot vrijdag 13 december, nog mogelijk. Voor deelname stuurt u een e-mail naar Michiel Steerneman: m.steerneman@eei.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *