Gaswet houdt warmte-innovatie tegen

Onlangs vroeg een netbeheerder ons om advies. Een projectontwikkelaar van een duurzame nieuwbouwwijk had hem verzocht gasaansluitingen te realiseren. De beoogde woonwijk wordt echter all electric gerealiseerd en daarnaast zal elke woning beschikken over een warmtepomp. De gasbehoefte zou hierdoor zijn weggenomen. En toch wordt de netbeheerder geconfronteerd met een forse investering die hij naar alle waarschijnlijkheid niet zal terugverdienen. Mag de netbeheerder het verzoek van de projectontwikkelaar weigeren?

 Op basis van de Gaswet mag een ieder die daar belang bij heeft, een verzoek indienen bij haar netbeheerder om aangesloten te worden op een gasnetwerk. De netbeheerder dient vervolgens, uitzonderingen daargelaten, aan dit verzoek te voldoen. De uitzonderingen zijn erg beperkt en in dit gebied ook niet van toepassing. Geen sprake is van een warmtenet en het betreft ook geen gebied waar een netbeheerder niet op economische voorwaarden een gastransportnet in werking kan hebben, onderhouden of ontwikkelen.

 Het verzoek van de projectontwikkelaar past niet in de duurzaamheidsgedachte die achter het nieuwbouwproject schuil gaat en bovendien worden de woningen in de markt aangeprijst als duurzaam. Vanwaar dan toch dit verzoek? Wellicht dat de projectontwikkelaar de mogelijke (toekomstige) behoefte van bewoners om aangesloten te zijn op een gasnetwerk wilt ondervangen. Wat deze redenen ook mag zijn de Gaswet lijkt hiermee innovatie in duurzaamheid in de weg te staan.

En nu? Het is aan de netbeheerder om de reden van het verzoek te achterhalen en indien nodig de projectontwikkelaar te overtuigen dat de aansluiting overbodig en niet duurzaam is. De Gaswet biedt hem in ieder geval geen hulp.

N.B. Ook de politiek is zich bewust van dit knelpunt, wordt vervolgd dus!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *