Hoe maak ik een CO2 footprint?

Koolstofdioxide, ook wel kooldioxide of koolzuurgas genoemd, is een kleur- en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer en in water (het vormt dan koolzuur) voorkomt.

CO2 is een heel belangrijk gas en wordt door planten gebruikt bij fotosynthese. De plant legt met behulp van zonne-energie CO2 vast in glucose en hierbij komt er zuurstof vrij. Bij mens en dier speelt zich het omgekeerde proces af; zuurstof wordt opgenomen en CO2 wordt weer uitgeademd.

CO2 ontstaat ook bij vele natuurlijke verteringsprocessen van planten, maar vooral bij verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, hout, aardolie en aardgas.

Door het hoge en nog steeds toenemende verbruik van fossiele brandstoffen, ontstaat meer CO2 dan wordt opgenomen (door oceanen en planten) en stijgt de CO2 concentratie in de atmosfeer. CO2 behoort tot de zogenaamde groep van broeikasgassen. Het zorgt ervoor dat zonlicht wordt doorgelaten, maar de warmte van de aarde minder snel verdwijnt. Ook methaan (aardgas) en koudemiddelen (koelkasten en airconditioningssystemen, ook in auto’s) hebben het broeikaseffect. Hierdoor stijgt de temperatuur op aarde, hetgeen op vele ecologische aspecten invloed heeft. Door temperatuurstijging smelten onder andere de ijskappen en zet water uit. Dit laatste heeft invloed op de stijging van de zeespiegel. We hebben vastgesteld dat dit ongewenste effecten zijn, die we zoveel mogelijk willen voorkomen. Dit heeft geleid tot het Kyoto protocol, waarin afspraken zijn gemaakt de CO2 emissie te beperken. Voor Nederland moest de CO2 uitstoot in de periode 2008-2012 met 6% verminderen t.o.v. 1990. Zowel Nederland als de gehele EU heeft deze doelstelling gehaald.

Het resultaat van al deze inspanning is dat CO2 een belangrijke rekeneenheid is geworden voor bedrijven en organisaties. Elektriciteit- en gasverbruik, papierverbruik, afval productie, alle vormen van transport en gebruik van koelmiddelen zijn uit te rekenen tot een CO2 hoeveelheid. Dit betekent ook dat slimme keuzes kunnen leiden tot vermindering van CO2 (aardgas vormt bij dezelfde hoeveelheid energie minder CO2 dan kolen en hout), maar ook minder kilometers, energiebesparing en duurzame energie leiden tot een lagere CO2 emissie. CO2 is daarmee een beleidsinstrument geworden en veel organisaties hebben dan ook een “jaarlijkse verlaging van hun CO2 met….%” als beleid opgenomen.

Voorbeeld hoe uw CO2 footprint eruit kan zien

Een van de kernwaarden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is “transparantie” dit betekent voor CO2 dat de wijze waarop dit wordt berekend inzichtelijk en transparant moet zijn. In de ISO norm 14064 is aangegeven hoe de CO2 footprint van een organisatie berekend kan worden en in de ISO norm 14067 is aangegeven hoe dit voor een product kan worden berekend. Tevens is vastgelegd hoe dit gerapporteerd moet worden.

Wat ons betreft staat er bij een CO2 berekening altijd aangegeven hoe deze is berekend; dat is transparantie, dat is ook MVO.

Een jaarlijkse CO2 footprint berekening op organisatieniveau (ISO 14064) is een uitstekende indicator voor het energie- papier-, afval-, water- en transport beleid. Voor Mvopunt en Energy Experts International is ook de CO2 footprint berekend, bekijk hier ons resultaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *