Koppeling CO2-Prestatieladder en EED: kans of noodzaak?

De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) draagt bij aan onder andere minder uitstoot en luchtverontreiniging in Europa, met als doel twintig procent lager energieverbruik in Europa in 2020.

De EED-richtlijn verplicht grote ondernemingen (meer dan 250 FTE of jaaromzet boven de €50 miljoen) een energie-audit uit te laten voeren. Met deze audit krijgt een onderneming onder meer inzicht in het energieverbruik met als uiteindelijk doel het terugdringen van het energieverbruik van deze grote ondernemingen.

De Nederlandse overheid heeft op de verplichte energie-audit een aantal uitzonderingen gedefinieerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven die zijn aangesloten bij meerjarenafspraken (MJA) en ISO 50001 gecertificeerde bedrijven. Aangezien de eisen van de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 overeenkomen met de eisen die aan de energie-audit worden gesteld, is deze zomer door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekend gemaakt dat ook de ladder niveau drie acceptabel is voor invulling van de auditverplichting. Hiermee geldt dit niveau dus als een uitzondering op de audit-plicht. Voor deze uitzonderingen geldt dat het inzicht en de besparing die met de energie-audit wordt verkregen ook met de MJA, ISO 50001 dan wel met niveau 3 van de CO2-prestatieladder wordt verkregen.

Deze factsheet van RVO bevat gedetailleerde informatie over de link tussen de energie-audit vanuit de EED richtlijn en de vrijstellingsmogelijkheden van de CO2-Prestatieladder. Mvopunt ziet de vrijsteling voor gecertificeerde bedrijven vanaf trede drie op de CO2-prestatieladder als een duurzame stap voorwaarts. Ten eerste krijgt de prestatieladder hierdoor meer bekendheid. Er zijn inmiddels al 750 certificaten uitgereikt door de stichting die de ladder beheert. Dit houdt in dat het meer en meer gemeengoed wordt om duurzaam te ondernemen. Dit betekent direct een extra boost voor Europa om de doelstelling van 20 procent CO2-reductie in 2020 te behalen.

Tegelijkertijd betekent de koppeling een kans voor ondernemers om verder te kijken dan de wet- en regelgeving. Uit onze gesprekken met diverse partijen blijkt dat zij de EED als noodzaak zien, maar de CO2-Prestatieladder daarentegen als unieke kans! Het gunnigsvoordeel dat wordt bereikt is vaak zo hoog, dat de tijdsinvestering dubbel en dwars wordt terug verdiend. Een dubbele boost dus, met dank aan Europa en de RVO!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *