Onze MVO diensten voor 2014!

Ter afsluiting van 2013 volgt hieronder een actueel en aangescherpt overzicht van de diensten die Mvopunt in 2014 aanbiedt op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Voor een nog completer overzicht van onze dienstverlening kunt u ook kijken op dit gedeelte van onze website. Wij gaan in 2014 graag met uw organisatie en MVO aan de slag!

MVO-spiegel
De MVO-spiegel is een workshoptraject bestaande uit drie workshops. In de eerste workshop komt de ISO 26000 aan de orde en worden de algemene MVO-beginselen uitgelegd, toegepast op uw organisatie of branche. In de tweede workshop vindt een brainstormsessie plaats en worden concrete ideeën uitgezet binnen de organisatie. Met de MVO-Spiegel en het begeleidingstraject neemt een organisatie drie stappen:

1. Bewustwording wat MVO betekent voor uw organisatie (Van onbewust naar bewust)

2. Inzicht in wat uw organisatie al doet aan MVO (Inventariseren en brainstormen)

3. Concrete acties en maatregelen in het kader van MVO (MVO Go)

 In deze laatste workshop bestaat ook de mogelijkheid een MVO-beleid vorm te geven met een uitvoerings- en communicatieplan en performance indicatoren.

MVO-Zelfverklaring en deponering bij NEN
MVO volgens de ISO 26000 is niet certificeerbaar. Organisaties mogen wel zelf verklaren dat zij aan de ISO 26000 voldoen door het uitvoeren van een zeISO 26000lfonderzoek volgens de NPR 9026. Deze Zelfverklaring kan vervolgens ook openbaar worden gemaakt op het publicatieplatform van het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN). Mvopunt begeleidt organisaties bij het invullen van de Zelfverklaring en vertaalt de ISO 26000 naar uw organisatie, zodat het invullen van de Zelfverklaring aansluit bij uw eigen MVO-beleid. Daarnaast ondersteunt Mvopunt bij het maken van een toelichting (de verantwoording) welke geschikt is voor extern gebruik bijvoorbeeld als basis of onderdeel van uw MVO- of duurzaamheidsverslag. Meestal volgt het zelfonderzoek van de MVO-zelfverklaring na het traject van de “MVO-spiegel”.

Wilt u meer weten over de Zelfverklaring? Kijk dan op dit gedeelte van onze website.

MVO Prestatieladder (voorbereiding tot certificering)
MVO volgens de ISO 26000 is niet certificeerbaar. Certificerende instellingen hebben daarom de MVO prestatieladder ontwikkeld, waardoor organisaties in Nederland toch in staat zijn hun MVO beleid en ambities openbaar te maken door een plaats op één van de vijf treden op de MVO prestatieladder. Mvopunt begeleidt organisaties in hun voorbereiding tot certificering.

In Company MVO workshop
In deze bijeenkomst van circa 3 uur ondersteunt Mvopunt organisaties om hun MVO doelstelling(en) kenbaar te maken aan hun medewerkers. De inhoud wordt in overleg afgestemd, maar zal o.a. de volgende onderwerpen op interactieve wijze behandelen:

• Ontstaan, reden en noodzaak van MVO;

• ISO 26000;

• Brainstorm over MVO mogelijkheden.

 Heeft u interesse in een In Company workshop en bent u benieuwd wat andere van onze workshop vonden? Klik hier om naar de website van Grip Accountants en Adviseurs te gaan en lees wat zij van de workshop vonden!

CO2 footprint van de organisatie en het product
I CO2 footprintBeide footprinten worden berekend volgens respectievelijk de ISO 14064 en de ISO14067 waarbij de werkwijze door externen verifieerbaar is. De CO2 footprint van de organisatie bevat o.a. energie- en waterverbruik, transport en mobiliteit van de medewerkers, afval en papierverbruik. De CO2 footprint van de organisatie is daarom een veelgebruikte performance-indicator om het effect van milieu gerelateerde maatregelen jaarlijks te monitoren. Mvopunt stelt een beknopte rapportage op, waarin wordt aangegeven welke elementen in de CO2 berekening worden meegenomen, hoe deze worden berekend en waar deze binnen de organisatie zijn te vinden. Een eenvoudig spreadsheet zorgt er vervolgens voor dat een jaarlijkse herberekening zeer eenvoudig kan worden uitgevoerd.
Benieuwd naar de CO2 footprint van EEI en Mvopunt? Bekijk hier onze CO2 footprint!

Milieu en energie
Energy Experts InternationalMilieu (en energie) is één van de zeven kernthema’s van MVO volgens de ISO 26000. Maatregelen op energie en milieu gebied leveren veelal direct een kostenbesparing op en worden dan ook als eerste genoemd wanneer wij organisaties vragen wat zij al doen op MVO gebied of wat zij nog willen doen op MVO gebied. De energie en milieu vraagstukken worden door Energy Experts International uitgevoerd; een adviesbureau met meer dan 30 jaar energie- ervaring.

MVO beleid
Het ad hoc of eenmalig nemen van MVO of duurzame maatregelen is een optie, maar wanneer u elk jaar een stapje duurzamer wilt en MVO daadwerkelijk wilt verankeren in uw organisatie, is het opstellen van een MVO-beleid een must. Mvopunt begeleidt organisaties bij het formuleren van hun MVO beleid (veelal na een MVO-spiegel traject). Het MVO beleid moet specifiek en herkenbaar zijn, maar ook onderscheidend van andere organisaties en zodanig zijn opgesteld dat het niet jaarlijks aangepast hoeft te worden. Tevens worden performance indicatoren bepaald waarmee het beleid jaarlijks kan worden gemonitord (bijvoorbeeld door een CO2 footprint van de organisatie).

MVO communicatie
Met alleen een MVO beleid en het uitvoeren van MVO maatregelen wordt een organisatie nog niet door externen herkend. Het is noodzakelijk dat de organisatie ook communiceert over haar beleid, de maatregelen en het effect ervan. Mvopunt ondersteunt organisaties met het opstellen van een communicatieplan, waartoe ook een MVO jaarverslag of duurzaamheidsverslag kan behoren.

Zoals u leest; er is veel mogelijk op MVO-gebied! Heeft u vragen op MVO-gebied of wilt u vrijblijvend kennis maken met Mvopunt? Neemt u dan contact met ons op middels het contactformulier, via de e-mail info@mvopunt.nl of bel ons!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *