Stakeholdermanagement

Een nieuw woord, een nieuw begrip? Nee, eigenlijk een goede benaming voor iets wat de meeste bedrijven al wel doen. Meestal echter onderbewust.Joehoee

Organisaties die zich actief bezig houden met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en hierin structuur willen aanbrengen, gaan zich afvragen met wie zij allemaal contact hebben, welke invloeden zij op elkaar hebben en wat de wederzijdse belangen zijn.

Dit proces van oriënteren, identificeren (wie), welke belangen (wat) en betrekken (samen met) wordt stakeholdersmanagement genoemd.

In het boek “ISO 26000, handleiding voor MVO”, wordt het als volgt verwoord:

Een belanghebbende of stakeholder is een persoon of organisatie die invloed ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie, een overheidsbesluit, een nieuw product of een project. Stakeholders vormen het uitgangspunt voor MVO-beleid en vervullen een essentiële rol bij het bepalen van de maatschappelijke verantwoordelijkheden van een organisatie. Onderscheid is mogelijk in interne en externe stakeholders en in primaire (markt gerelateerd) en secundaire (niet markt gerelateerd) stakeholders.

Het in kaart brengen van de stakeholders met een financieel belang kan door te inventariseren naar wie een factuur wordt gestuurd en van wie een factuur wordt ontvangen. Maar er zijn meer stakeholders, daarom is het voor iedere organisatie goed om zichzelf eens de volgende vragen te stellen:

  1. Wie legt ons (wettelijke) verplichtingen op? En waarom?
  2. Wie zou positief of negatief beïnvloed kunnen worden door de beslissingen en activiteiten van onze organisatie?
  3. Wie kan ons helpen om specifieke problemen of projecten aan te pakken?
  4. Wie moeten wij betrekken bij beslissingen?
  5. Wie zijn onze leveranciers, klanten en eindgebruikers?
  6. Wie maakt zich zorgen over de producten of activiteiten van de organisatie?
  7. Wie heeft er wel eens een klacht ingediend bij onze organisatie? En waarom?
  8. Wie monitoren, beoordelen of volgen onze organisatie? Wie bezoekt onze website en/of leest ons jaarverslag?

De antwoorden op deze vragen levert een lijst van belanghebbenden; de stakeholders.

De belangen van de diverse stakeholders zullen sterk verschillen en we kunnen vanuit de visie van onze organisatie wel aangeven wat ons belang is. Maar weten we hoe onze stakeholders tegen onze organisatie aankijken? Wat verwachten zij van ons, op het gebied van duurzaamheid? Mijn advies: “Vraag het ze!”.

U zult verstelt staan van de reacties van uw stakeholders. De meeste reacties die ik in de vele MVO-projecten ben tegengekomen liggen wel in de sfeer van “het niet weten wat de organisatie op het gebied van duurzaamheid doet”.

En zo komen we van stakeholdermanagement bij het aspect “communicatie”: hoe, de frequentie, met wie en waarover?

Iets voor mijn volgende blog.

Michiel Steerneman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *