Water (e)en zorg!

Water (H2O, aqua) is, zo is ons geleerd op de middelbare school, de chemische verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Maar dat water het hoofdonderwerp in vele discussies is, realiseren we ons nog niet altijd. Denk echter maar eens aan:

 • Watervervuiling
 • Waterschaarste
 • Overstroming en wateroverlast
 • Stijging van de waterspiegel
 • Smelten van de ijskappen
 • Verdrinking
 • Bluswater en
 • Elfstedentocht

Meten is weten
Water bedekt 71% van het aardoppervlak. Al het leven op aarde bestaat grotendeels uit water (het menselijk lichaam voor zo’n 70%).

Jaarlijks verdampt er op aarde ongeveer 480.000 km³ water. Dat is een laag van ongeveer 94 cm over de gehele aarde. En er valt natuurlijk evenveel neerslag.

Wel zijn er verschillen tussen neerslag en verdamping wanneer je alleen het land of alleen de zee bekijkt. Op het land valt er jaarlijks ca. 110.000 km³ neerslag, waarvan ca. 75.000 km³ verdampt en 35.000 km³ naar zee stroomt via rivieren. Op zee valt ca. 370.000 km³ neerslag per jaar, terwijl er ca. 405.000 km³ verdampt.

De warmte die nodig is om al dat water te laten verdampen bedraagt ongeveer 20% van alle warmte die de aarde van de zon ontvangt.

Schaarste
Bij dergelijke hoeveelheden denk je niet snel aan schaarste. Waterschaarste is echter een probleem waar een derde van de wereldbevolking tegenwoordig mee te maken heeft. Ondanks alle inspanningen op dit gebied hebben wereldwijd meer dan 780 miljoen mensen geen toegang tot veilig drinkwater (120 miljoen daarvan in Europa).

De oorzaak van waterschaarste is een combinatie van factoren waar de bevolkingsgroei er één van is. Op 28 juli 2010 erkende de Algemene vergadering van de Verenigde Naties het recht op veilig, schoon drinkwater en sanitatie als een mensenrecht, door dit als recht op te nemen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Water in de zorg
dripping tapEn dit is  een link naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Zorg. Water is bij uitstek een  MVO-aandachtspunt en valt bij de ISO 26000 onder het kernthema: Milieu. Naast de mondiale problematiek heeft water direct betrekking op onze gezondheid en heeft onze zorgsector een voorbeeldfunctie als het gaat om bewust watergebruik en aandacht voor de kwaliteit van het water. Water is goedkoop, zeker als we dit als drinkwater vergelijken met de bronwaters uit een flesje (ca. 0,1 eurocent versus 100 eurocent per liter); maar als u alle kosten met betrekking tot water in uw organisatie eens op een rijtje zou zetten, komt u ongetwijfeld tot een interessante kostenpost die het beheren meer dan waard is. Zeker in tijden waar het moeilijk is het hoofd boven water te houden, het water misschien wel tot aan de lippen staat en we moeten roeien met de riemen die we hebben. Heeft u bijvoorbeeld een kostenindicatie van:

 • Legionella beheersplan;
 • Extra water aansluitcapaciteit voor bluswater;
 • Verwarmen van water voor de warm tapwatervoorziening;
 • Ontharden van water;
 • Destilleren van water;
 • Bevochtigen van de lucht met stoom;
 • Koelen van water;
 • Chemisch behandelen van water;
 • Kosten voor zuivering en lozing?

Gelukkig dat het reduceren van kosten ook onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen valt.
Water, een eenvoudig molecuul maar kostbaar. Het verdient de zorg.