CO2-footprint

Voorbeeld hoe uw CO2-footprint eruit kan zien

Krijgt u de vraag wat de CO2-uitstoot of de CO2-footprint is van uw organisatie? Een voorbeeld van een CO2-footprint ziet u hiernaast. In de CO2-footprint  zijn alle naar CO2 te herleiden elementen van uw organisatie opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan elektriciteit, gas, afval, transport (zakelijk maar ook woon-werkverkeer), water en ook uw papierverbruik. Afhankelijk van uw organisatie zijn er nog veel meer elementen die in uw CO2-footprint kunnen worden opgenomen.

De CO2-footprint is een concreet hulpmiddel om elk jaar de CO2-toename of -afname van uw organisatie te benchmarken. Daarnaast is dit een instrument om duurzaamheid/CO2-besparing in uw organisatie aantoonbaar en visueel te maken op uw website of in uw jaarverslag. De CO2-footprint komt ook vaak terug in het MVO-beleid. Het gebruikmaken van de CO2-footprint heeft als positief effect dat u van de elementen die opgenomen worden in de footprint, een administratie dient bij te houden. Dit biedt vervolgens inzicht in het verbruik, wat gelijk bewuster maakt en besparing makkelijker maakt.

Hoe wordt een CO2-footprint opgesteld? Lees het hier in onze blog: Hoe maak ik een CO2-footprint?

Mvopunt heeft een tool ontwikkeld waarmee de CO2-footprint van uw organisatie kan worden bepaald. Deze tool voldoet aan de internationale standaard ISO 14064 met gebruikmaking van de meest actuele gegevens.  Het is mogelijk de CO2-rapportage te laten verifiëren, hiermee wordt vastgesteld dat de CO2-footprint is vastgesteld conform een internationale norm. Het is ook mogelijk alleen een CO2-rapportage te ontvangen. Deze rapportage wordt geheel opgemaakt conform de ISO 14064.

Het opstellen van uw  CO2-footprint en een uitleg hierover is ook opgenomen in ons MVO-traject de MVO-spiegel.

Lees hier onze blog over de CO2-footprint