CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van de CO2-uitstoot. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing,  efficiënt gebruik van materialen en duurzame energieopwek. De CO2-Prestatieladder is het aangewezen instrument om de behaalde resultaten inzichtelijk en aantoonbaar te maken.

De CO2-Prestatieladder wordt veel gebruikt door opdrachtgevers (met name overheden) en opdrachtnemers bij aanbestedingen. Het basisprincipe van de ladder is dat CO2-inspanningen van bedrijven positief worden beloond. Een hogere score op de ladder resulteert in een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een – fictieve – korting op de inschrijfprijs. Hiermee stimuleert de CO2-Prestatieladder bedrijven actief de uitstoot van CO2 te reduceren.

Mvopunt biedt een ondersteuningstraject aan met prestatiegarantie om trede 3, 4 of 5 te behalen én te behouden op de ladder. Onderdeel van dit traject is het opstellen van de CO2-footprint en het maken van een ketenanalyse. Dit traject helpt bouwbedrijven en andere ondernemers bovendien om te voldoen aan de Europese eisen van een EED-audit. Beschikt u over certificering op de CO2-Prestatieladder, dan krijgt u – indien is voldaan aan alle voorwaarden – een vrijstelling voor het opstellen van een EED-audit. Neem voor meer informatie contact met ons op, bijvoorbeeld via ons formulier.