Duurzaam contracteren

Wat is een duurzaam contract?

Het sluiten van overeenkomsten doen we al sinds de Romeinse tijd. Van oudsher is het doel van een overeenkomst het creƫren van een win-win situatie. Helaas is in veel situaties de overeenkomst verworden tot het recht van de sterkste jurist. Op het moment dat een jurist wappert met een overeenkomst staan de verhoudingen op scherp, nu is het oppassen geblazen.

In de zakelijke markt willen we duidelijkheid over wie welke verantwoordelijkheden en taken heeft. Maar de achterliggende reden is eigenlijk dat we zekerheid willen indien het onverhoopt mis gaat. Wie is aansprakelijk voor welk gedeelte van de afspraak? Zo is vaak het uitgangspunt dat degene die de prestatie moet leveren volledig aansprakelijk wordt gesteld. Onderdeel van de onderhandeling is vervolgens deze aansprakelijkheid zoveel mogelijk binnen de perken te houden. De werkelijke toegevoegde waarde van een overeenkomst verwatert en daarmee mogelijk ook de relatie en dat is jammer.

Duurzaam contracteren gaat niet zozeer over contracten over duurzaamheid, maar over de duurzaamheid van het contract zelf. Een relatie die gestoeld is op wantrouwen is immers geen lang leven beschoren. Een contract dat uitgaat van vertrouwen en gezamenlijkheid vormt de basis van een duurzame en positieve samenwerking.

De samenwerkende partijen, de verwachtingen hierover en de relatie zouden weer centraal moeten komen rafting_jpgte staan in plaats van het mogelijke conflict en wantrouwen. Door deze onderdelen voorop te stellen bij het schrijven van een overeenkomst, het juridisch jargon om te buigen naar duidelijke en begrijpelijke taal, maar zonder hierbij de afspraken uit het oog te verliezen, ontstaat een duurzaam contract. Conflictsituaties kunnen hierdoor voorkomen worden wanneer in het eerste stadium alle verwachtingen en doelen bekend zijn en geen grijs gebied aanwezig is waardoor afspraken voor meerdere uitleggen vatbaar zijn.

Voor duurzaam contracteren is dus geen standaard model aanwezig. De overeenkomst ontstaat vanuit het gesprek over de samenwerking. Net als het begrip MVO is duurzaam contracteren niet te vangen in een definitie. Wat op dit moment onder duurzaam contracteren (of MVO) wordt verstaan en specifiek wordt benoemd, is hopelijk over vijf jaar de gebruikelijke gang van zaken.

Uitgangspunt is dat duurzaam contracteren toegepast kan worden in alle vormen van overeenkomsten. Heeft u vragen over de mogelijkheden van deze wijze van contracteren of wilt u hierover advies, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij hebben een jurist in huis met ruime ervaring op dit vlak.