EED-audit

De Europese Unie heeft regels opgesteld voor het bereiken van energiebesparing. Deze regels zijn opgenomen in de Energy Efficiency Directive (EED). Samengevat houdt deze regeling in dat grote ondernemingen, die niet deelnemen aan een MJA- of MEE-convenant en niet in het bezit zijn van een gecertificeerd energiemanagementsysteem, verplicht zijn een energieaudit uit te voeren voor alle gebouwen die worden gebruikt door die onderneming. Grote ondernemingen zijn ondernemingen met meer dan 250 medewerkers in Nederland en/of een hogere jaaromzet dan € 50 miljoen en/of een balanstotaal hoger dan € 43 miljoen.

Het doel van de Europese wetgeving is realisatie van 20% energiebesparing in 2020 door ondernemingen inzicht te verschaffen in de energiebesparingsmogelijkheden. Het bevoegd gezag, de verantwoordelijke Omgevingsdiensten en Milieudiensten in de regio waar de bedrijven gevestigd zijn, beoordelen de audit en handhaven conform de wet Milieubeheer of de maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter zijn uitgevoerd.

Mvopunt heeft ruime ervaring met het uitvoeren van deze audits, onder andere bij Eneco, diverse zorginstellingen, Geldservice Nederland en diverse gemeenten. De energieaudit heeft een beperkte geldigheid van vier jaar. Na deze periode dient een nieuwe energieaudit te worden uitgevoerd, tenzij de organisatie in het bezit is van het energiemanagementsysteem ISO 50001. Mvopunt vertelt u graag meer over de manier waarop u kunt voldoen aan de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de CO2-Prestatieladder.