Kennismaken met MVO: MVO-spiegel

MVO een wens, kans of noodzaak?

Welk motief (wens, kans of noodzaak) u ook heeft om te starten met MVO, bij Mvopunt begint MVO met kennisoverdracht. In dit traject – dat wij de MVO-spiegel noemen – volgt u samen met het MVO-team van uw organisatie een aantal workshops. Omdat de achterliggende reden om aan de slag te gaan met duurzaamheid voor elk bedrijf anders is, wordt elk traject op maat gemaakt. Een (extra) focus op een bepaald onderdeel bijvoorbeeld energie(besparing), inzicht in uw CO2-footprint, een MVO-beleid of communicatie over MVO is altijd mogelijk.

Een indicatie van de inhoud van de workshops die wij de afgelopen jaren hebben verzorgd, ziet er als volgt uit:

1. Bewustwording wat MVO betekent voor uw organisatie (Van onbewust naar bewust)

Tijdens de eerste workshop vertellen wij waar de term MVO vandaan komt en hoe de term MVO in de loop der jaren constant verandert. Veel organisaties doen wel iets of soms al heel veel aan MVO (ook wel: duurzaamheid), maar wat houdt MVO nu precies in? De internationale norm voor organisaties op MVO-gebied – de: ISO 26000 – komt ook uitgebreid aan de orde.

2. Inzicht in wat uw organisatie al doet aan MVO en brainstormen (Inventariseren en brainstormen)

Opstellen van de MVO-matrix. Dit is vergelijkbaar met een MVO-nulmeting waarin ook de belanghebbende van de organisatie en de ISO 26000 is verwerkt. Vanuit deze matrix vinden verschillende brainstormsessies plaats en wordt bijvoorbeeld een start gemaakt met een MVO-beleid. Vaak komen de verschillende MVO-instrumenten zoals de MVO-zelfverklaring, MVO- Prestatieladder en de CO2-Prestatieladder ook aan de orde tijdens deze tweede workshop.

3. Concrete acties en maatregelen in het kader van MVO (MVO Go)

Deze afsluitende workshop staat in het teken van continuïteit geven aan MVO. Hoe zorg je ervoor dat MVO op de agenda blijft staan en er elk jaar aanscherping plaatsvindt?