MVO-beleid

Het ad hoc of eenmalig nemen van MVO of duurzame maatregelen is een optie, maar wanneer u elk jaar een stapje duurzamer wilt en MVO daadwerkelijk wilt verankeren in uw organisatie, is het opstellen van een MVO-beleid een must.

Een eenvoudig MVO-beleid maakt u al in vier stappen:Back View of Man Running on Stairs

  1. Kies maximaal drie MVO-thema’s die het dichtst bij uw core-business liggen. Bijvoorbeeld: energie, afval, water, werknemers, sociale betrokkenheid, duurzaam productieproces, CO2-neutraal produceren, duurzaamheid in de keten et cetera.
    Wat behulpzaam kan zijn bij het kiezen van drie thema’s zijn de de drie P’s: people – planet – profit. Veel organisaties gebruiken de drie P’s om een indeling te maken in hun MVO-beleid.
  2. Formuleer bij elk onderwerp 1 of 2 maatregelen die meetbaar zijn en leiden tot meer duurzaamheid binnen uw eigen organisatie of daarbuiten. Bijvoorbeeld: 10% CO2 in twee jaar.
  3. Maak een inleiding waarom u dit MVO-beleid heeft opgesteld en laat het MVO-beleid ondertekenen door de directie.
  4. Wijs voor elke maatregel een verantwoordelijke aan, voer het MVO-beleid uit en controleer elk jaar of de gerealiseerde doelstellingen zijn behaald. Pas zo nodig het MVO-beleid aan en communiceer hierover, zowel intern als extern.

Uiteraard kunnen wij u helpen bij het opstellen van een gedegen MVO-beleid dat past bij uw organisatie, onderscheidend is van andere organisaties en ook daadwerkelijk draagvlak ondervindt binnen uw organisatie. Een aanzet tot een MVO-beleid zit ook in ons MVO-traject de MVO-spiegel.