MVO-coördinator

Op deze website kunt u lezen wat MVO inhoudt en welke breed pallet aan acties kan worden ondernomen om het beleid op te zetten. Om MVO daadwerkelijk continuïteit te geven en elk jaar een verbeterslag te maken, adviseren wij de MVO-acties aan te jagen, te monitoren en een jaarlijkse verslaglegging. Omdat deze rol niet voor elk bedrijf vanzelfsprekend is, bieden wij aan dit traject voor u – maar wel met u – op te pakken middels een MVO-coördinator op basis van detachering.

Hiermee haalt u een ‘stukje’ Mvopunt in huis. Belangrijk kenmerk hierbij is dat wij altijd bij maximaal één organisatie tegelijkertijd gedetacheerd worden en de overige dagdelen van de week werkzaam zijn binnen ons eigen bureau. Op deze manier blijft er voldoende gelegenheid om te blijven putten uit de relevante kennis en ervaring van onze collega’s. Dit levert een aanzienlijke meerwaarde op voor de MVO-detacheringswerkzaamheden.

In overleg met u als bedrijf is het ook mogelijk om voor specifieke vragen binnen de afspraken van het detacheringscontract de expertise van onze collega’s van DWA en Industrial Energy Experts (IEE) in te zetten, bijvoorbeeld op het gebied van gebouwbeheer, binnenmilieukwaliteit, energiebesparing, subsidiemogelijkheden, financieringsmodellen en bijvoorbeeld aanbestedingsprocedures.

Voordelen van een ingehuurde MVO-coördinator:

  • Een gedetacheerde collega gebruikt de kennis van ruim honderd DWA’ers en IEE’ers
  • Directe beschikbaarheid van onze medewerkers
  • Hoogopgeleide en ervaren proces- en duurzaamheidsmanagers

Neem voor meer informatie contact op via ons formulier.