MVO-jaarverslag

Als organisatie is het belangrijk te communiceren over de acties die worden ondernomen op het vlak van duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen. Eén van de eerste bedrijven die een duurzaamheidsverslag uitbracht, was Shell. Eind vorige eeuw werd dit verslag gepubliceerd in navolging van de Brent Spar-affaire, waarbij Greenpeace Shell onder vuur nam na het afzinken van de Spar-opslagboei in Brentveld. In feite probeerde de organisatie hiermee haar reputatie te redden. Tegenwoordig echter, wordt de verslaglegging gezien als waardevolle tool voor de communicatie over de eigen werkzaamheden.  

Sinds het eerste rapport in 1998 geven meer en meer bedrijven gehoor aan de roep van klanten, opdrachtgevers en de overheid om meer transparantie over de bedrijfsvoering. Het aantal duurzaamheidsverslagen is deze eeuw dan ook sterk gegroeid. Zo publiceerde in 1999 iets minder dan de helft van de 250 grootste bedrijven wereldwijd een duurzaamheidsverslag. In 2015 lag dit aantal op 92%, blijkt uit cijfers van KPMG. 

Ook kleinere organisaties zien in dat communicatie, transparantie en informatievoorziening waarde opleveren. Het is een goede opvolging aan bijvoorbeeld de acties die zijn ondernomen naar aanleiding van de MVO-spiegel. Wij hebben ruime ervaring met verslaglegging, zowel via rapportage als het visueel maken van een MVO (zie bijvoorbeeld DWA). Neem voor meer informatie contact met ons op, bijvoorbeeld via ons formulier.