MVO-Prestatieladder

MVO volgens de ISO 26000 is niet certificeerbaar. Omdat organisaties toch de wens hebben hun MVO-prestaties objectief aantoonbaar (en bewijsbaar) te maken, hebben certificerende instellingen in Nederland de MVO-Prestatieladder ontwikkeld. Dit managementsysteem bestaat sinds 2010 en heeft in 2015 ook internationale erkenning gekregen. De MVO-Prestatieladder is geïnspireerd op managementsystemen die wel certificeerbaar zijn zoals de ISO 9001 (kwaliteit), de AA1000 (stakeholders) en de GRI (internationale wijze van verslaglegging). Certificering is mogelijk op 5 verschillende treden waarbij trede 1 (opstapniveau), 2 en 3 staan voor een door de (van toepassing zijnde) branche en stakeholders geaccepteerd MVO-niveau en trede 4 en 5 voor meer onderscheidend vermogen. Op niveau 5 dient de organisatie bovendien te beschikken over minimaal twee managementsystemen zoals de ISO 9001, 14001, 50001 of gelijkwaardig.

Net als de CO2-Prestatieladder wordt de MVO-Prestatieladder  door de overheid en grotere bedrijven positief gewaardeerd bijvoorbeeld bij aanbestedingen.

Mvopunt biedt begeleiding bij het behalen en behouden van de gewenste trede op de MVO-Prestatieladder.