MVO-zelfverklaring

De basis voor MVO is de ISO 26000. In tegenstelling tot andere International Standards (denk hierbij aan de ISO 9001 of de ISO 14001), is deze norm niet geschikt voor certificering. Aangezien bij veel organisaties wel de wens bestaat kenbaar en aantoonbaar te maken dat zij MVO toepassen in hun organisatie, heeft het Nederlandse Normalisatie Instituut de NPR 9026 ontwikkeld. Deze Nederlandse richtlijn is een uitwerking voor organisaties van de ISO 26000 en bestaat uit een zelfverklaring.

Wanneer uw organisatie klaar is om over zichzelf te verklaren dat zij MVO (volgens de ISO 26000) toepast, kan de zelfverklaring volgens de NPR 9026 (NPR 9026+C1:2012 NL) worden gebruikt. De NPR 9026 bestaat uit een zelfonderzoek dat de organisatie in principe zelf kan uitvoeren.

Mvopunt kan uw organisatie ondersteunen bij het invullen van deze zelfverklaring. Mvopunt vertaalt de ISO 26000 naar uw organisatie, zodat het invullen van de zelfverklaring aansluit bij uw eigen MVO-beleid. Daarnaast ondersteunt Mvopunt bij het maken van een toelichting (de verantwoording) welke geschikt is voor extern gebruik bijvoorbeeld als basis voor een MVO-jaarverslag.