Coop Supermarkten

Logo Coop

In de eerst helft van 2014 heeft Mvopunt met Coop Supermarkten een MVO-traject doorlopen.

Coop had al een eigen MVO-team en de leden waren al goed op de hoogte van wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen inhoudt; kortom een hele mooie basis om mee te starten.

Drie workshops
Het MVO-traject van Coop bestond uit drie workshops. De eerste stond in het teken van kennisoverdracht en inventarisatie: van onderbewust naar bewust. Zoals elk workshoptraject startten wij ook bij Coop met het MVO-verhaal. Dit verhaal geeft antwoord op de vraag hoe het MVO-denken in de wereld ontstaan is en hoe het zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld. Een belangrijk ijkpunt in die ontwikkeling is de internationale norm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: de ISO 26000. Deze norm is geschreven en dient toepasbaar te zijn voor elke organisatie waar dan ook ter wereld. Uit deze brede opzet volgt dan ook vanzelfsprekend dat de normen vrij abstract zijn geformuleerd  en ook verdere invulling in de praktijk vragen. De kunst is dan ook om de ISO 26000 concreet en tastbaar te maken, specifiek voor Coop.

MVO workshop Coop

Dit deden wij door samen met het team eerst concrete actuele MVO-voorbeelden binnen de ISO 26000 te plaatsen. Daarna plaatsten wij ook de maatregelen die Coop al onderneemt op het gebied van MVO binnen de ISO 26000. Op die manier hebben wij een duidelijk en overzichtelijk beeld gecreëerd van de bestaande MVO-acties van Coop en, misschien wel belangrijker, waar de kansen liggen voor verdere verbreding daarvan. Uit deze eerste inventarisatie bleek dat Coop al heel veel doet op het gebied van duurzaamheid en MVO.

Stakeholders
Naast het inventariseren van de bestaande MVO-gerelateerde acties, werden ook de stakeholders (ook wel: belanghebbenden) van Coop geïnventariseerd. Stakeholders lopen als een rode draad door MVO. Immers; voor elke MVO-maatregel geldt: voor wie doen we het?

Enquête
Na de eerste workshop is een werknemersenquête gehouden om de mening van de werknemers van Coop te peilen op het gebied van MVO. Dit heeft Coop naast een enorme lijst met MVO-ideeën ook draagvlak opgeleverd om door te gaan met MVO. Uit deze enquête bleek namelijk dat de aandacht voor MVO binnen Coop bijna unaniem wordt toegejuicht en ondersteund door de werknemers.

Brainstormen
De tweede workshop stond in het teken van brainstormen op basis van: de medewerkersenquêteresultaten, de CO2-footprint van de Coop organisatie en MVO-informatie van branchegenoten. In een vrije omgeving werd gesproken over de bestaande acties van Coop en de kansen en mogelijkheden die MVO biedt. Welke acties doen wij al, welke kunnen wij nog doen? Het leverde een groot palet aan mogelijkheden op, maar ook inzichten welke CO2-componenten een footprint bepalen en welke componenten goed zijn te beïnvloeden. De hoge en snelle respons op de  medewerkersenquete gaf al aan dat er veel interesse is bij de medewerkers. Maar ook uit de antwoorden bleek dat er veel enthousiasme is om het MVO-aspect binnen Coop verder uit te bouwen.

MVO Go
De derde en laatste workshop noemen wij MVO Go. In deze workshop gingen wij aan de slag met het MVO-managementsysteem en werd de opzet besproken voor een MVO-jaarplanning om alle onderdelen uit het MVO-managementsysteem binnen één jaar te borgen binnen de organisatie. Het uitvoeren van MVO-maatregelen alleen is immers niet voldoende. Ook formulering van het MVO-beleid en het monitoren van de effecten zijn essentiële punten. Na deze workshop is Coop dan ook helemaal ready to go met MVO.

Wij kijken terug op een mooi MVO-traject met een coöperatieve organisatie die in haar basis al duurzaam is en nu ook in de breedte haar maatschappelijke verantwoordelijkheid waar weet te maken.