DWA

Aan het werk in het MVO-traject van DWA

Wij maken duurzaamheid werkend. Onder die slogan bedient DWA als adviesbureau de gebouwde omgeving (zoals kantoren, scholen en ziekenhuizen) in de volle breedte van de installatie- en energietechniek. Begin 2015 zijn Energy Experts International en daarmee ook Mvopunt, onderdeel geworden van DWA. Om alle MVO-activiteiten gestructureerd in kaart te brengen en te analyseren, ging DWA van start met het MVO-traject van Mvopunt: de MVO-spiegel. Het MVO-team rondde het workshoptraject in april 2015 geïnspireerd af.

Het MVO-verhaal van DWA
De eerste workshop van onderbewust naar bewust leverde DWA een overzicht (stakeholdermatrix) op van alle stakeholders en de daarop gerichte bestaande MVO-activiteiten. De stakeholdermatrix bleek, naast de huidige strategie DWA 2020, de CO2-footprint, het afgenomen medewerkersonderzoek en informatie over concurrenten en de ingenieursbranche, een goede basis om in de tweede workshop te brainstormen over de mogelijkheden. De ideeën, zoals een scherper mobiliteitsbeleid en het meer naar buiten treden met projecten die CO2-besparing bij de klant opleveren, vlogen over tafel.
Een van de uitgangspunten is om MVO-activiteiten en projecten aan te laten sluiten bij de belangrijkste stakeholders. Illustratief is de lezing van een planteneter die onlangs is georganiseerd voor de DWA-collega’s. Een mooi voorbeeld van een activiteit die collega’s stimuleert om meer bewust om te gaan met voeding.
In de laatste workshop, MVO Go, presenteerde Mvopunt, als idee en ter inspiratie, de bestaande MVO-acties van DWA en de MVO-prioriteiten in een MVO-pijlermodel.
De komende maanden gaat DWA aan het werk om haar stakeholders nog meer te inspireren met MVO.

MVO-beleid
Na het workshoptraject in 2015 is in 2016 door Mvopunt het MVO-beleid van DWA visueel gemaakt (zie afbeelding). MVO voor DWA is onderverdeeld in drie pijlers:

  • Duurzame inzetbaarheid: vitaliteit is het speerpunt van 2016!
  • Vermindering CO2-uitstoot: zowel ten aanzien van de eigen organisatie als het verkrijgen van inzicht van de CO2-besparing die wordt gerealiseerd bij klanten.
  • Geven & Doen: DWA maar ook de DWA collega’s staan actief in de samenleving. Dit jaar vindt een inventarisatie plaats wat collega’s doen zonder hiervoor direct financieel gecompenseerd te worden.

Bij elke pijler horen doelstellingen waarover jaarlijks verantwoording wordt afgelegd in een MVO-jaarverslag. Het eerst MVO-jaarverslag wordt verwacht in de lente van 2017.

Het interactieve MVO-plaatje is te vinden op de website van DWA: www.dwa.nl/mvoMVO beleid DWA 2016