Grip Accountants en Adviseurs

“TiGrip Accountants en Adviseursjdens de workshops zijn wij erachter gekomen dat wij reeds veel doen op het gebied van MVO, maar dat wij het nog niet geschaard hebben onder het “kopje” MVO. Verder zijn er diverse praktische tips aangereikt en is er een raamwerk voor een beleid geschetst. Kortom, wij kunnen en gaan verder met MVO.”

Samen met de MVO-werkgroep van Grip Accountants en Adviseurs is Mvopunt in februari 2013 gestart met het MVO-traject om inzichtelijk te maken waar Grip staat op MVO-gebied. Het MVO-traject bestond uit een tweetal workshops. Bij deze eerste sessie stond kennisoverdracht centraal en zijn onder andere de begrippen MVO, de ISO 26000 en CO2 aan de orde gekomen. Tijdens de tweede workshop werden de resultaten van de medewerkersenquête bekeken, de CO2-footprint van de beide vestigingen geanalyseerd en is gebrainstormd over praktische MVO-maatregelen die passen bij de organisatie.

Inmiddels is het workshoptraject afgerond en heeft Mvopunt begin november ook een plenaire In Company workshop verzorgd voor de collega’s en het MVO-team van Grip Accountants en Adviseurs.

Gezien de vele kansen op het gebied van MVO – voor zowel onze klanten als onszelf – en omdat MVO past in onze toekomstvisie, besloot onze directie om eerder deze maand een plenaire sessie over dit onderwerp te organiseren. Rico Megens (adjunct-directeur MKB): “Een eyeopener, MVO omvat veel meer dan dat ik in eerste instantie dacht. Ik was me er bijvoorbeeld niet van bewust dat wij als accountant  – doordat wij vaak inzicht hebben in de kosten en het verbruik –  dichtbij het vuur zitten en relatief eenvoudig een CO2-footprint zouden kunnen maken, die laat zien waar CO2-uitstoot gereduceerd kan worden. Ook was ik niet bekend met de mogelijkheid om je CO2-uitstoot af te kopen of met het bestaan van de mobiliteitsvoucher, die door de overheid wordt gesubsidieerd. Als Grip zijn we al behoorlijk goed bezig, maar we kunnen zeker nog meer doen. Ook zie ik kansen voor onze klanten en door de sessie zijn wij in staat de eerste vragen over MVO te kunnen beantwoorden.”

Op de website van Grip Accountants en Adviseurs kunt u nog meer lezen over hoe zij vorm gaan en hebben geven aan MVO.