Printing Partners

Duurzame drukkerij

Printing Partners in Doetinchem heeft Mvopunt gevraagd haar te ondersteunen en te adviseren over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Samen met het Greenteam van Printing Partners is het gehele MVO-traject doorlopen. Tijdens de bijeenkomsten bleek dat Printing Partners al veel doet op MVO-gebied. Zo organiseert zij jaarlijkse vrijwilligersdagen, is haar drukproces alcoholvrij en worden energieprestaties nauwlettend in de gaten gehouden. In de MVO-spiegel is de CO2-footprint op organisatieniveau opgenomen naast acties die Printing Partners nog kan ondernemen om MVO binnen haar organisatie nog meer vorm te geven. MVO-doelstellingen voor Printing Partners zijn onder andere het worden van koploper in Duurzaam Drukken in de keten en een CO2-neutrale organisatie. Naast het MVO-begeleidingstraject heeft Mvopunt Printing Partners ook begeleid bij het invullen van de MVO-zelfverklaring volgens de NPR 9026. Meer weten over het MVO-traject van Printing Partners. Ga dan naar haar website.