Profextru

Logo_ProfextruProfextru produceert kunststof profielsystemen op zeer duurzame wijze. Mvopunt adviseert Profextru middels het MVO-begeleidingstraject om de duurzame bedrijfsvoering van Profextru naar buiten toe meer vorm te geven. Het begeleidingstraject wordt doorlopen met het MVO-team van Profextru en bestaat uit een tweetal workshops waarin een MVO-beleid, MVO-maatregelen, een uitvoeringsplan en een CO2-footprint worden opgesteld. De eerste sessie heeft begin mei plaatsgevonden. Bij deze eerste sessie stond kennisoverdracht centraal. Profextru is bijgepraat over de laatste stand van zaken op MVO-gebied, de ISO 26000 en de CO2-footprint, maar ook over wat MVO concreet voor Profextru kan betekenen. Tijdens de eerste bijeenkomst bleek al snel dat Profextru al veel onderneemt op MVO-gebied, maar hier niet uitgesproken over communiceert, omdat dit eenvoudigweg onderdeel uitmaakt van haar bedrijfsvoering.

De belangrijkste MVO-onderwerpen voor Profextru worden tijdens de tweede workshop uitgelicht. Hierbij is een bijzondere rol weggelegd voor de aandacht aan energie en milieu. Energie en milieu vormen samen met andere MVO-onderwerpen de kern van het MVO-beleid van Profextru met bijbehorende maatregelen en een uitvoeringsplan. Ter voorbereiding op de tweede workshop wordt geïnventariseerd wat de omgeving van Profextru verwacht van Profextru als het gaat om MVO.

Het beleid, de maatregelen en de verwachtingen van de omgevingen vormen tezamen met een CO2-footprint op zowel organisatie- als productieniveau voor meer zichtbaarheid van MVO binnen Profextru en op deze manier wordt MVO naar een hoger plan getild. Aan het einde van deze zomer worden de eerste resultaten van het traject verwacht. Meer weten over het MVO-traject van Profextru. Ga dan naar haar website.