Wat is MVO?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houdt volgens de ISO 26000, de internationale norm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, in dat uw organisatie haar verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is met andere woorden een middel voor uw organisatie om naast het streven naar financiële winst (profit) ook aandacht te besteden aan het milieu (planet) en de (nabije) samenleving, zoals werknemers en bijvoorbeeld omwonenden (people).

Wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen precies inhoudt, verschilt per organisatie. Op de markt zijn veel middelen aanwezig om aantoonbaar te maken dat uw organisatie aandacht heeft voor MVO, maar is er ook gemeenschappelijks?

ISO 26000Ja, dat is er zeker. In mei 2010 is op mondiaal niveau de NEN-ISO 26000 Guidance on social responsibility[1] (vertaald: Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties) aangenomen. Deze norm is ontwikkeld door ISO, de International Organization for Standardization, in samenspraak met de (wereldwijde) belanghebbenden van deze norm: het bedrijfsleven, de overheid, vakbonden, consumenten, NGO’s, wetenschap en consultancy. Door dit samenwerkingsproces zijn de verwachtingen van de samenleving over wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is, vertaald in een representatieve norm. De ISO 26000 beoogt richting te geven en ondersteuning te bieden aan organisaties die vorm willen geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het betreft geen eisenstellende norm en vanuit deze visie is de ISO 26000 ook niet certificeerbaar. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is in de ISO 26000 onderverdeeld in zeven kernthema’s, te weten:

  1. Bestuur van de organisatie
  2. Mensenrechten
  3. Arbeidspraktijk
  4. Het milieu
  5. Eerlijk zakendoen
  6. Consumentenaangelegenheden
  7. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

U vraagt zich wellicht af :‘Niet alle thema’s zijn relevant voor mijn organisatie’, kan ik dan wel aan de slag met MVO?

Ja, voor elke organisatie zullen de thema’s in meer of mindere mate relevant zijn. Indien een thema in mindere mate aan de orde is voor uw organisatie, kunt u aangeven waarom dit het geval is. Dit verwoordt ook precies het gedachtegoed van MVO. De ISO 26000 gaat namelijk uit van een inspanningsverplichting van de organisatie voor elk thema. MVO betekent maatwerk. Wanneer u besluit om MVO in uw organisatie vorm te geven, zal de nadruk liggen op de thema’s die uw organisatie het meeste raken.


[1] De NEN-ISO 26000 Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties is een wereldwijd geaccepteerde norm die organisaties richting beoogt te bieden op het gebied van MVO. De ISO 26000 is in mei 2010 door 90 landen aangenomen en in november 2010 is de Nederlandse vertaling van de norm gepresenteerd.