Waarom MVO en wat levert het op?

Wat is uw motief om aan de slag te gaan met MVO? Is dit voor uw organisatie een wens, een kans of noodzaak?

1.    Bestaansrecht (noodzaak)

De overheid, opdrachtgevers, leveranciers en alle overige ‘stakeholders’ die met uw organisatie zijn verbonden, verwachten steeds meer van u. In steeds vergaande mate wordt van uw organisatie verwacht dat is nagedacht en zelfs invulling is gegeven aan MVO. Denk hierbij aan de invulling van MVO of duurzaamheid bij aanbestedingen of als MVO als voorwaarde voor zaken doen in algemene inkoopvoorwaarden. In die gevallen wilt u concreet en aantoonbaar aan uw opdrachtgever laten zien wat u doet aan MVO. Het omarmen van MVO in uw organisatie kan daarom noodzakelijk zijn voor de continuïteit van uw organisatie. MVO levert in die zin bestaansrecht voor de toekomst op.

2.     Inspelen op verandering en innovatie (wens)

Wordt MVO in de toekomst een voorwaarde om te ondernemen,  op dit moment kunt u het inzetten als middel. De maatschappij vraagt steeds meer om duurzaamheid. MVO en duurzaamheid worden steeds meer zichtbaar in wet- en regelgeving, maar ook in de wijze waarop wij zaken doen. In offertes, websites en aanbestedingen zijn steeds vaker de woorden duurzaamheid/MVO te vinden. Waar zit duurzaamheid/MVO in uw organisatie en hoe kunt u hier vorm aan geven? Produceert u een product op duurzame wijze of helpt u als leverancier uw keten te verduurzamen? Het doorvoeren van de gedachtegang van MVO in uw organisatie zorgt er automatisch voor dat uw organisatie meer openstaat voor veranderingen die MVO teweegbrengt. Daarnaast helpt MVO uw reputatie te verbeteren doordat uw toegevoegde waarde inzichtelijk wordt.

3.    MVO een kans!

Het kan ook zo zijn dat uw organisatie uit eigen initiatief besluit om haar verantwoordelijkheid te nemen voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op maatschappij en het milieu. Welke redenen u ook heeft, uw organisatie zal zich wellicht kunnen herkennen in een van onderstaande redenen om aan de slag te gaan met MVO:

  • Efficiënter omgaan met energie, water, afval en producten bespaart kosten.
  • MVO biedt marktkansen en concurrentievoordeel.Happy People Denk hierbij aan een nieuw duurzaam product of verduurzaming van de keten waarvan u onderdeel uitmaakt.
  • Positief imago en verbetering van de reputatie.
  • Vergroten van de aantrekkelijkheid als werkgever. MVO kan enerzijds een verbetering opleveren van de arbeidsproductiviteit en anderzijds de loyaliteit en betrokkenheid van de werknemers versterken.
  • Door middel van MVO creëert uw organisatie een (breder) maatschappelijk draagvlak voor activiteiten door het opbouwen van een goede verstandhouding met uw stakeholders.
  • Het verduurzamen  van bestaande relaties met leveranciers, omwonenden, opdrachtgevers, consumenten, werknemers, financiële instellingen, media en de overheid, maar ook het ontmoeten van nieuwe duurzame relaties.
  • Uw organisatie staat meer open voor innovatie en gaat sneller/makkelijker mee met de ontwikkelingen in uw branche.

Kortom: MVO is een strategie die ook winst voor uw werknemers, samenleving en het milieu oplevert en hierdoor bijdraagt aan de continuïteit van uw organisatie!